Hitta våra Minons-designs - Upptäck här

Villkor

§ 1 Allmänt, de allmänna affärsvillkorens giltighetsområde

1.1 Alla leveranser och tjänster sker uteslutande på grundval av de efterföljande allmänna affärsvillkoren (i det följande ”AGB”) i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen. Om inget annat uttryckligen skriftligen avtalats får inga avvikande affärsvillkor tillämpas.

1.2 Avtalspart är DeinDesign GmbH, med säte i Otto-Meffert-Str. 3, 55543 Bad Kreuznach (i det följande ”DeinDesign”).

1.3 Kunder i enlighet med dessa affärsvillkor kan vara konsumenter men även företagare (i det följande ”Kund”). Konsumenter i enlighet med affärsvillkoren är fysiska personer som ingår avtal för ett ändamål som varken hänger ihop med deras kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet. Företagare i den mening som avses i affärsvillkoren är fysiska eller juridiska personer eller enskilda firmor som vid ingående av avtal med DeinDesign agerar på ett sätt som kan räknas till deras affärsmässiga eller deras självständiga yrkesverksamhet.

§ 2 Kontakt och kundtjänst

Kontakta oss om du har frågor, klagomål eller reklamationer.

För detta ändamål använd endast följande adress:

DeinDesign GmbH

Otto-Meffert-Straße 3
55543 Bad Kreuznach

Du når vår kundservice måndag till fredag mellan klockan 08.00 och klockan 18.00 och lördag från klockan 08.00 till klockan 14.30 på telefonnummer +49(0)671 970 80 66 eller via e-post till support.en@deindesign.com.

§ 3 Slutande av avtal, hur avtalet kommer till stånd

3.1 Vår offert är bindande. Med din beställning accepterar du vår offert om ingående av avtal. Avtalet kommer till stånd genom att du skickar din beställning till oss. Du får en avtalsbekräftelse via e-post.

3.2.1 När du hittar den produkt du söker kan du titta på den noga utan förpliktelse genom att klicka på produktnamnet eller produktbilden. Genom att klicka på knappen [I varukorgen] kan du lägga artikeln i varukorgen.

3.2.2 Med hjälp av vår konfigurator kan du dessutom via ”UTFORMA SJÄLV” individualisera vissa produkter, dvs. utvalda produkter kan utformas i överensstämmelse med dina specifikationer. Välj härvid först din utrustning och därefter önskad produkt och motsvarande produktvariant. Med hjälp av vår konfigurator kan du då använda nedan nämnda funktioner och utforma din produkt på motsvarande sätt: ”Ladda upp bilder”, ”Välja motiv”, ”Text” och/eller ”Använda bakgrundsfärg”. De tillåtna formaten härvid är: JPG- eller PNG-format.

Inmatningar kan korrigeras kontinuerligt med hjälp av de vanliga tangent- och musfunktionerna eller genom att klicka på knappen [Återställa]. En handledning finns tillgänglig på vänstra menylisten under knappen [? Hjälp]. Om du har utfört den önskade utformningen i konfiguratorn klickar du först på knappen [√ Färdig]. Genom att klicka på knappen [i varukorgen] kan du lägga den individuellt utformade produkten i varukorgen.

3.2.3 Du kan när som helst utan förpliktelse titta på innehållet i varukorgen genom att klicka på vargkorussymbolen i översta menyraden. Du kan åter ta bort produkterna ur varukorgen genom att klicka på grafiken [X] eller anpassa dem genom att ändra antalet. Om du vill köpa produkterna i varukorgen klickar du på knappen [Till kassan »] på sidan ”Varukorg”. Under den fortsatta beställningsprocessen kan du logga in via ditt befintliga kundkonto eller beställa som gäst ”utan inloggning”. Välj därefter leverans- samt betalningssätt. Under ”Kontrollera beställning” får du som sista steg åter en översikt över dina beställningsuppgifter och kan kontrollera alla uppgifterna och korrigera dem under [ändra]. Du kan även korrigera inmatningsfel genom att navigera bakåt i webbläsaren eller genom att avbryta beställningsprocessen och börja om från början.

På beställningssidan kan du via fältet ”Mata in kupongkod:” lösa in en befintlig kupongkod genom att mata in denna i avsett fält och därefter klicka på knappen [»]. Varukorgen krediteras direkt med kupongens belopp.

För att slutföra inköpet måste du trycka på knappen [Köp nu]. Därmed skickar du beställningen till oss.

Kunden godkänner och samtycker att motta alla sina fakturor elektroniskt. Elektroniska fakturor kommer att skickas till kunden via e-mail som PDF.

§ 4 Lagring av avtalstexten

Vi lagrar din beställning, de inmatade beställningsuppgifterna och avtalstexten. Vi skickar dig en avtalsbekräftelse via e-post med alla beställnings- och avtalsuppgifter. Du har också möjligheten att skriva ut både beställningen och de allmänna affärsvillkoren innan du skickar beställningen till oss. Dessutom har du via ditt kundkonto, under förutsättning att du har skapat ett, alltid tillgång till de beställningar du har utfört.

§ 5 Ångerrätt för konsumenter

Ångerrätt för konsumenter

Följande ångerrätt gäller endast för konsumenter inom distanshandeln:

5.1 Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom trettio dagar utan att ange skäl.

Ångerfristen är trettio dagar från och med det datum då du eller en tredje part du utser, som inte är transportören, har tagit emot varorna.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (DeinDesign GmbH, Otto-Meffert-Straße 3, D-55543 Bad Kreuznach, Tyskland, telefon: +49 (0) 671 | 970 80 70, telefax: +49 (0) 671 | 970 80 71, e-post: support.en@deindesign.com) i form av en tydlig förklaring (t.ex. via brev skickat med posten eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda den medföljande standardiserade ångerblanketten, men det är inte något krav.

För att hålla ångerfristen räcker det att du skickar iväg meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Effekter av utövandet av ångerrätten

När du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala allt du har betalat oss, inklusive leveranskostnader (med undantag för tilläggskostnader som har uppstått genom att du har valt en annan än den av oss erbjudna förmånligaste standardleveransen), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från och med den dag då vi har mottagit meddelandet om att du frånträder detta avtal. För genomförandet av denna återbetalning använder vi samma betalningssätt som du har använt för den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen har avtalats med dig; du kommer under inga omständigheter att behöva betala någon avgift på grund av denna återbetalning. Vi kan vägra att göra återbetalningen tills vi har fått varorna tillbaka eller tills du har presenterat bevis på att varorna har skickats tillbaka, beroende på vilket som sker först.

Du ska skicka tillbaka eller överlämna varorna till oss omedelbart, dock under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från och med den dag då du skriftligen meddelade oss om att du har frånträtt detta avtal. Du håller fristen om du skickar iväg varorna innan ångerfristen på fjorton dagar gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för returen av varorna.

Det uppstår enbart kostnader för dig för varornas minskade värde, om det efter en kontroll av varornas beskaffenhet, egenskaper och funktion framgår att du inte har hanterat dem på ändamålsenligt sätt.

5.2 Ångerrätten gäller inte vid distansavtal om leverans av varor som inte är förtillverkade och där tillverkningen kräver ett individuellt urval eller beslut från konsumenten eller där det är tydligt att produkten är tillverkad för att överensstämma med konsumentens personliga behov.

§ 6 Standardiserad ångerblankett

(Fyll i detta formulär och skicka tillbaka det om du vill frånträda avtalet.)

Till

DeinDesign GmbH

Otto-Meffert-Straße 3
55543 Bad Kreuznach

Tyskland

Telefax: +49 (0) 671 | 970 80 71

E-post: support.en@deindesign.com

Härmed frånträder jag/vi (*) det avtal jag/vi (*) har ingått avseende köpet

av följande varor (*)/av följande tjänst (*)

Beställdes den (*)/mottogs den (*)

Konsumentens/konsumenternas namn

Konsumentens/konsumenternas adress

Konsumentens/konsumenternas namnteckning (gäller endast pappersblankett)

Datum

(*) Stryk det ej tillämpliga.

§ 7 Priser och fraktkostnader

Alla priser är inklusive lagstadgad moms men utan frakt. Vi levererar med DHL och Deutsche Post eller en annan tillhandahållare som vi bestämmer.

§ 8 Leveransvillkor

8.1 Vi levererar över hela världen.

8.2 Om inte annat anges i offerten kommer varan att levereras inom 3-6 dagar efter inkommen betalning. Efter inkommen betalning skickar vi dig en betalningsbekräftelse via e-post.

8.3 Vid leveranser utanför Tyskland kommer varan att levereras inom 10 dagar efter inkommen betalning, om inget annat anges i offerten. Efter inkommen betalning skickar vi dig en betalningsbekräftelse via e-post.

§ 9 Betalningsvillkor

9.1 Betalningen kommer antingen att ske i förskott via direktöverföring, via PayPal, med kreditkort (VISA, MasterCard) samt GiroPay. Vi förbehåller oss rätten att utesluta enskilda betalningsmetoder.

Om du väljer betalningsmetoden förskottsbetalning kommer vi att ange vår bankförbindelse i avtalsbekräftelsen. Fakturabeloppet måste överföras till vårt konto inom 7 dagar. Om du betalar via direktöverföring, med kreditkort eller GiroPay, kommer du att omdirigeras direkt till betalningssidorna från beställningsprocessen för att utföra överföringen. Vid betalning via PayPal omdirigeras du efter slutförd beställningsprocess till PayPals betalningssida för att utföra betalningen där.

9.2 När det gäller konsumenter förbehåller vi oss äganderätt till det inköpta föremålet tills full betalning erlagts. Om du är egen företagare under utövande av din kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond förbehåller vi oss äganderätt till det inköpta föremålet tills betalning för alla utestående fordringar från affärsrelationen med köparen har inkommit. De motsvarande säkerhetsrätterna kan överlåtas på tredje part.

§ 10 Garanti

10.1 Om du är konsument, regleras garantin av de lagstadgade bestämmelserna.

10.2 Om du beställer hos oss i din egenskap av företagare gäller följande:

10.2.1 Kunden ska kontrollera levererade varor direkt efter leveransen om detta motsvarar vederbörlig affärspraxis. Visar det sig att en defekt föreligger, ska detta meddelas oss utan dröjsmål. Försummar kunden detta meddelande ska varorna anses ha godkänts, såvida det inte handlar om en defekt som inte kunde upptäckas vid undersökningen. Visar sig en sådan defekt senare måste detta meddelas oss omedelbart efter upptäckten, annars ska varorna trots denna defekt anses vara godkända. HGB (tyska handelslagen) § 377 påverkas ej. Även vid företagarens återtagande enligt BGB (tyska civilrätten) § 478 är kunden inte befriad från sin kontrollskyldighet. Om han i sådana fall inte omedelbart meddelar den defekt som hans köpare gör gällande, anses varan trots denna defekt vara godkänd.

10.2.2 I den mån ett fel föreligger är vi med hänsyn till typ av fel och kundens legitima intressen berättigade att bestämma hur den kompletterande prestationen ska utföras. Vid dessa avtal anses en kompletterande prestation vara misslyckad när det tredje försöket misslyckats. Detta avsnitt gäller inte vid återtagande enligt BGB § 478.

10.2.3 Vid kompletterande prestationer på grund av fel är vi endast skyldiga att betala de för detta ändamål nödvändiga kostnaderna, i synnerhet transport-, väg-, arbets- och materialkostnader, i den mån de inte stiger på grund av att föremålet transporterats till en annan plats än kundens företagsadress dit leveransen ursprungligen utfördes. Detta avsnitt gäller inte vid återtagande enligt BGB § 478.

10.2.4 Preskriptionstiden för kundens anspråk på grund av fel inklusive skadeståndsanspråken är ett år. Detta gäller inte vid återtagande enligt BGB § 478, dessutom inte för fall enligt BGB § 438 stycke 1 nr 2 samt för BGB § 634a stycke 1 nr 2. Detta gäller inte heller för skadeståndsanspråk på grund av skador på liv, kropp eller hälsa eller på grund av grov vårdslöshet eller uppsåtlig pliktförsummelse genom oss eller genom våra agenter.

§ 11 Skadeståndsansvar och ansvar för kostnadsersättning

11.1 Om du är konsument, ansvarar vi för skador i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

11.2 Om du beställer hos oss i din egenskap av företagare gäller följande beträffande vårt avtalsenliga skadeståndsansvar enligt avsnitt 11.2 till 11.8:

11.2.1 I den mån kraven grundar sig på en uppsåtlig eller grovt vårdslös pliktförsummelse orsakad av oss, våra representanter eller våra agenter, är vi skadeståndansvariga enligt de lagstadgade bestämmelserna.

11.2.2 I den mån vi eller våra representanter eller agenter har brutit vårdslöst mot en skyldighet, som är en förutsättning för avtalets fullgörande och som innebär en risk att avtalets syfte inte uppnås och vars fullgörande kunden regelbundet litar på, är ansvaret begränsat till den förutsebara, vanligtvis förekommande skadan.

11.2.3 I den mån inget annat anges under avsnitten 11.2.1 och 11.2.2, är vårt skadeståndsansvar uteslutet. Detsamma gäller även i den mån anspråk om återtagande enligt BGB § 478 görs gällande mot oss som leverantör.

11.3 De undantag från ansvar och ansvarsbegränsningar som anges under avsnitt 11.2 gäller även för övriga krav, i synnerhet culpaansvar eller skadeståndsanspråk på ersättning av fruktlösa utgifter i stället för prestationen.

11.4 De undantag från ansvar och ansvarsbegränsningar som anges under avsnitt 11.2 gäller inte för befintliga krav enligt produktansvarslagen §§ 1, 4 eller vid culpaansvar när det gäller skador på liv, kropp och hälsa. De gäller inte heller i den mån vi har lämnat en garanti för våra varors eller tjänsters kvalitet eller tagit över en risk för en upphandling och garantifallet har inträffat eller risken i samband med upphandlingen har realiserats.

11.5 Den korrekta och punktliga leveransen genom leverantören förbehålls, såvida inte säljaren har orsakat den felaktiga och/eller försenade leveransen.

11.6 I den mån ansvarsbegränsningen enligt avsnitt 11.2 inte gäller vid anspråk i samband med producentansvaret enligt BGB § 823 är vårt ansvar begränsat till den ersättning försäkringen betalar. I den mån denna inte betalar eller inte betalar i full omfattning är vi skyldiga att ansvara upp till försäkringssumman. Detta avsnitt gäller inte vid culpaansvar när det gäller skador på liv, kropp och hälsa.

11.7 I den mån vårt ansvar är uteslutet eller begränsat gäller detta även för det personliga ansvaret för våra anställda, arbetstagare, medarbetare, representanter och agenter.

11.8 En omvänd bevisbörda är inte kopplad till ovanstående bestämmelser.

§ 12 Bildfilers innehåll, tekniska krav på uppgifter, intrång på tredje parts rättigheter vid användning av konfiguratorn

12.1 Kunden är fullständigt och ensamt ansvarig för alla innehåll han/hon använder via konfiguratorn (avsnitt 2.2.2) för att framställa en produkt. Detta gäller i synnerhet för bilder, grafik, text eller annat material.

12.2 Kunden ansvarar själv för stavning, bildskärpa, bildkvalitet och kvaliteten på utformningen av bilder, grafik och text som används. En kontroll genom DeinDesign äger inte rum. De tillåtna formaten härvid är: JPG- eller PNG-format.

12.3 Vid alla produktionsuppdrag som skickas till DeinDesign förutsätts kundens nödvändiga upphovs-, varumärkes- eller andra rättigheter. Vi vill påpeka att tredje part kan göra väsentliga skadeståndskrav gällande mot kunder i samband med innehåll som gör intrång i upphovsrätten. Kunden är ansvarig för alla konsekvenser som härrör från ett intrång i ovannämnda rättigheter och fritar DeinDesign från allt ansvar i händelse av anspråk från tredje part.

12.4 Genom tilldelning av ordern försäkrar kunden dessutom också att innehållet i de överförda bildfilerna inte strider mot strafflagstiftningen. DeinDesign förbehåller sig rätten att vid kännedom avvisa uppdrag av denna typ.

§ 13 OS-plattform och tvistlösning vid konsumenttvister

13.1 Vi (support.en@deindesign.com) vill påpeka att EU-kommissionen tillhandahåller en onlineplattform (OS) för tvistlösning. Denna kan nås via följande webbadress: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.2 Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett tvistlösningsorgan för konsumenter.

§ 14 Gällande lag, laga domstol

14.1 Tysk lag gäller. FN-konventionens köprätt är utesluten.

14.2 När det gäller kunder som ingår avtal för ett syfte som inte kan hänföras till den yrkesmässiga eller kommersiella verksamheten (konsument), påverkar detta lagval inte de obligatoriska bestämmelserna i lagen i det land där kunden har sin hemvist.

14.3 Om beställaren är köpman, juridisk person inom offentlig rätt eller offentligrättslig specialfond, rättar sig orten för laga domstol efter vårt företagssäte i Bad Kreuznach.

§ 15 Övrigt

15.1 Avtalsspråket är tyska.

15.2 Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor blir ogiltiga berörs inte avtalets giltighet i övrigt. I den mån bestämmelserna är ogiltiga ska avtalets innehåll regleras av de lagstadgade bestämmelserna.